Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 22 Mar 2013
  • ไม่ได้เข้าไปที่ มณีรินทร์กรีนพาร์คอ่างศิลา สักพักนึงละ วันก่อนได้มีโอกาสเข้าไปแวะเวียนที่หมู่บ้านอีกครั้ง งานนี้พบเจอความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือ คลับเฮ้าส์ของหมู่บ้าน เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ ลองดูรูปภาพประกอบก็แล้วกัน เห็นแล้วก็ใจชื้นและชื่นใจสำหรับคนที่เข้าอยู่หรือโอนบ้านแล้วนนะครับ การที่หมู่บ้านเริ่มขึ้นคลับเฮ้าส์แล้ว แสดงว่าอย่างน้อยโครงการบ้่านโดยรวมน่าจะขึ้นเกือบร้อยละ 50 แล้วนะครับ นอกจากนั้นผมได้ถ่ายรูปต้นไม้ในโครงการ กับ โซนบ้านที่กำลังสร้างอยู่มาฝากด้วยนะครับ

Pages:
Actions