Pages:
Actions
 • #1 by Tamlaydee on 11 Jan 2011
 • ในตอนก่อนหน้านี้ได้ยกตัวอย่าง เทคนิคการกำจัดปลวกให้ราบคาบตายหมดรังด้วยตัวคุณเอง วันนี้ขอนำเสนอวิธีกำจัดปลวกด้วยอุปกรณ์จากธรรมชาติ หรือ ไม่ก็จากสมุนไพรที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่นบ้านเรา วันนี้ขอเสนอปลวกและการป้องกันกำจัดด้วยสมุนไพร ปลวกและการป้องกันกำจัดด้วยสมุนไพร บทความดีๆนี้นำมาจาก รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  ปีหนึ่งๆประเทศไทยนำเข้าสารพิษเช่นสารฆ่าแมลง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้าน บาทและส่วนหนึ่งนำมาใช้กำจัดปลวกในบ้านเรือนซึ่งเป็นสาเหตุของอันตรายต่อผู้ บริโภค สภาพแวดล้อม และพิษตกค้างในอาหารและเป็นปัญหาต่อเนื่องกับเศรษฐกิจของประเทศ เราทราบหรือไม่ว่าสารพิษต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งมีอยู่แล้วในพืชสมุนไพรใน บ้านเรา พืช ก็เหมือนสัตว์โดยทั่วไป เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องมีการต่อสู้ กับการรบกวนจากสิ่งที่มีชีวิตอื่นเช่นแมลง และศัตรูพืชอื่นๆซึ่งมีวิวัฒนาการมาพร้อมๆกันนับร้อยล้านปี สิ่งหนึ่งที่พืชสามารถทำได้คือการสร้างสารเคมีธรรมชาติ ที่เราเรียกว่าสารทุติยภูมิ (secondary plant substanes) หรือสาร Alleochemicals สารดังกล่าวเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในการดำรงชีพของพืช และได้รับการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) ให้คงอยู่ในระบบนิเวศวิทยาของเรา ทำให้พืชเหล่านี้ประสบผลสำเร็จในการอยู่รอดจากศัตรูที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตมา ได้นับร้อยล้านปี ยกตัวอย่างเช่นสารธรรมชาติที่พบในไม้สัก ซึ่งปลวกไม่สามารถย่อยสลายได้
  สารเคมีธรรมชาติในพืชยังมีอยู่อีกมากมายที่มีผลโดยตรงต่อแมลงศัตรูพืชและศัตรูในบ้านเรือน เช่นสาร cucumin ที่พบในขมิ้นชัน มีผลหยุดการทำงานของเอนไซม์ของเชื้อราและฆ่าจุลลินทรีย์ในท้องปลวก สาร annonine ในเมล็ดน้อยหน่า มีผลต่อการทำลายเยื่อ mucus membrane สามารถใช้ในการควบคุมแมลงในเรือกสวนไร่นาได้อย่างดี สาร azadirachtin จากเมล็ดสะเดามีผลต่อการยับยั้ง ecdysol hormone ใช้เป็นสารที่ลดการพัฒนาการของแมลง ทำให้แมลงไม่โต สาร rotenone จากรากหางไหล และรากหนอนตายหยากเป็นสารที่มีผลต่อการหายใจระดับเซลล์ ของแมลงจำพวกปากดูดและเจาะดูด สาร citronellol จากใบตะไคร้หอม มีผลต่อเอนไซม์ที่ใช้ในการสื่อประสาทในยุง แมลงวัน สาร eupathal จาก ใบสาบเสือมีผลต่อการเพิ่มปริมาณเกล็ดเลือดในสัตว์เลือดอุ่นแต่มีผลทำให้แมลง โดยไปลดระดับเอนไซม์เอสเทอเรสทำให้แมลงไม่วางไข่ ใช้ในการกำจัดหนอนใยผัก สาร capsaisin จากเมล็ดพริก เป็นสารที่เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ในระบบ mixed function oxidase ลดอนุมูลอิสสละในสัตว์เลือดอุ่นแต่มีผลลดการทำงานของ glutathion-S-transferase ในมอดข้าวสาร กดภูมิคุ้มกันในปลวก สาร selinnadiene ในหัวแห้วหมูเป็นสารที่มีโครงสร้างคล้าย organochlorine มีผลในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในปลวก สาร sesamine ในเมล็ดงา เป็นสารที่มีผลในการยับยั้งการพัฒนาของอนุมูลอิสสละในสัตว์เลือดอุ่นแต่มีผลในการลดการทำงานของ monooxygenase ในแมลงวันผลไม้  สาร mangostin ในเปลือกมังคุดเป็นสารที่พบว่ามีผลต่อการทำลายระบบภูมิคุ้มกันในแมลงหลายชนิดที่อยู่ในโรงเก็บจะเห็นได้ว่าสมุนไพรเป็นโรงงงานธรรมชาติจริงๆ ขอให้ดูแลไม่ให้ขาดน้ำ ขาดแดด ไม่ต้องมีวิศวกร นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษควบคุม ไม่ต้องใช้เงินเป็นพันล้านบาทดูแลกิจการ โรงงานเหล่านี้ก็สามารถผลิตสารธรรมชาติได้เอง

  จากการวิจัยที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 25 ปี กระผมได้วิจัยสมุนไพรเพื่อทำการกำจัดแมลงและศัตรูในบ้านเรือนได้ถึง 15 ชนิด คือ สมุนไพรกำจัดปลวก เหยื่อล่อปลวก สมุนไพรกำจัดหนู เหยื่อล่อหนู สมุนไพรกำจัดแมลงสาบ เหยื่อล่อแมลงสาบ สมุนไพรกำจัดมด เหยื่อล่อมด แชมพูกำจัดเห็บ-หมัด สมุนไพรกำจัดหอยเชอรี สมุนไพรกำจัดหนอนใยผัก สมุนไพรกำจัดแมลงวันและแมลงวันผลไม้ สมุนไพรกำจัดมอดในเนื้อไม้ สมุนไพรกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สมุนไพรกำจัดเชื้อรา นอกจากนี้ยังได้วิจัยสูตรสมุนไพรเพื่อทำเป็นเครื่องสำอาง เช่นครีมหน้านวล และสมุนไพรเพิ่มกระบวนการเผาผลาญเช่นสมุนไพรบำรุงหลอดเลือดจากกระชายดำ กระผมได้เผยแพร่ ให้บริการและอบรมบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นวิทยาทานทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย แผ่นพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ทีวี หรือทาง WWW.SURAPHON.COM ซึ่ง ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไป ซึ่งท่านสามารถหาดูได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโดยตรงที่ภาค วิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโทรศัพท์ 089-980-4983, 089-260-9725 หรือหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองใน WWW.SURAPHON.COM

  อนึ่ง จากการอำนวยความสะดวกในแง่ข้อมูลผลการวิจัยของกระผมต่อประชาชนทั่วไปตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ศิษย์ผู้หนึ่งที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการวิจัย ไม่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแมลง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาก่อน นำข้อมูลที่กระผมวิจัยและเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ไปแอบอ้างเป็นของตนเองและนำไปจดอนุสิทธิบัติ แต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับนักธุรกิจผู้นั้นก็คือการใช้อนุสิทธิบัต ิที่ได้ ไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับกระผมเองที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในแง่วิชาการ ให้กับเขา ว่าระเมิดอนุสิทธิบัติของเขา การกระทำของศิษย์ผู้นั้นสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง และถือเป็นแบบอย่างที่ต้องห้ามในสังคมไทย
 • #2 by goodmanh3 on 13 Dec 2012
 • เยี่ยมเลยครับ ไม่ค่อยกล้าใช้สารเคมีด้วย
 • #3 by Tamlaydee on 13 Dec 2012
 • เยี่ยมเลยครับ ไม่ค่อยกล้าใช้สารเคมีด้วย
  จริงแท้แน่นอนเลยครับ วินาทีนี้ อะไรที่เป็นสิ่งจากธรรมชาติ ดีกว่าสารเคมีอย่างแท้ที่สุดเลยหละครับ
Pages:
Actions