Pages:
Actions
  • #1 by somsa on 18 Mar 2014
  • บจก.เปี่ยมสุขดีเวลลอปเม้นท์ น่าจะมีโครงการหลังการขายเหมือนสินค้าตัวอื่นๆ ที่ว่า เมื่อลูกค้ามาใช้บริการในการซื้อบ้านโครงการเปี่ยมสุขแต่ละโครงการว่า การบริการให้เซลล์,ผู้จัดการ,ช่างโครงการ,บริการหลังการขาย สำรวจความถึงพอใจลูกค้าบ้างเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพบ้านให้ดีขึ้นไป เพราะถ้าโครงการคุณทำดีก็จะเป็นการบอกต่อๆกันไป แต่ถ้าทำไม่ดีจะได้แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกับลูกค้ารายอื่นอีก
  • #2 by MisterCement on 26 Mar 2014
  • ดีครับ เหมือนกับจะให้เซลล์ถามปากเปล่าหรือปล่าว555
  • #3 by suwunnasrie on 27 Jun 2014
  • โซฟาดีมากๆเลยครับ ของดีมากๆ  :D
  • #4 by Tamlaydee on 10 Jul 2014
  • โซฟาดีมากๆเลยครับ ของดีมากๆ  :D

    โซฟาตรงไหนของโครงการครับ อยากไปนั่งบ้างจัง อิ อิ
Pages:
Actions