Pages:
Actions
 • #1 by poohbaza on 24 Aug 2011
 • [h1]เบื่อธนาคาร ธอส. แล้วหรือไม่ ลองมาหาทรัพย์สินรอการขายธนาคารกรุงศรีดีกว่า[/h1]

  หากตอนนี้ท่านต้องการหาทรัพย์สินรอการขาย แต่เบื่อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ธอส.แล้ว อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง ดิฉันขอแนะนำทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงศรี มีทั้ง บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน และที่ดินเปล่า ฯลฯ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยเอง ค้าขายก็ได้ ทำออฟฟิศก็ดี หรือลงทุนเพื่อเก็งกำไรในอนาคตก็ได้


  วันนี้ธนาคารกรุงศรี มีเว็บไซต์ http://www.krungsriproperty.com เพื่อให้ความสะดวกแก่ทุกท่านที่จะหาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ไว้ครอบครอง หรือให้ลูกหลานแล้ว เว็บไซต์ได้แยกประเภทของทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี้
  ประเภทที่ 1 สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย, ร้านค้า, อาคารพาณิชย์, สำนักงาน หรือแม้แต่ที่ดินเปล่าเพื่อนำไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง
  ประเภทที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยภายในโครงการจัดสรรต่างๆ
  ประเภทที่ 3 สำหรับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ ทางเราได้แบ่งหมวดหมู่ไว้เป็นพิเศษ พร้อมกับได้นำเอาข้อมูลของทรัพย์สินแปลงขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในหลายทำเลที่ดีที่สุด ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดที่มีความสำคัญ โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มนักลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยทางเราได้เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ดีสำหรับการลงทุน เช่น ภาพถ่ายทางกายภาพของทรัพย์สินตารางการคำนวณทางด้านการเงิน แบบแปลนสำหรับโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2296-4949, โทรสาร. 0-2296-3572 อีเมล์ : property@krungsri.com
Pages:
Actions