Pages:
Actions
 • #1 by Facebook on 06 Jan 2011
 • [h1]โครงการบ้านจัดสรรที่ชลบุรี "โครงการดีๆยังมีอีกเยอะ"[/h1]  โครงการบ้านจัดสศัยรรที่ชลบุรีสมัยก่อนถือว่าเป็นจังหวัดที่คนนิยมเข้าไปอยุ่อาศัย
  กันเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพที่เปลี่ยนไปของเมืองชลบุรีทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไป
  กลุ่มเป้าหมายของโครงการบ้านจัดสรรของจังหวัดชลบุรีก็เปลี่ยนไปด้วย จากที่่เป็นคนพื้นเพ
  อยู่ที่จังหวัดชลบุรี ตอนนี้โครงการบ้านจัดสรรกลับสามารถนำโครงการบ้านจัดสรรของตนเอง
  ไปขายให้กับคนจังหวัดอื่น ทั้งนี้เพราะจังหวัดชลบุรีกลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแนวกึ่งเมือง
  กึางธรรมชาติไปซะแล้ว ทะเล เมือง มารวมกันที่ชลบุรีอย่างลงตัว


  ภาพอำเภอต่างๆในจังหวัดชลบุรี

  อำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอพัทยา  อำเภอศรีราชา
Pages:
Actions