Pages:
Actions
 • #1 by poohbaza on 01 Aug 2011
 • ทำบ่อปลาคาร์ฟในบ้านแบบง่ายๆ ตามแต่ใจต้องการ ก่อนที่ท่านจะทำบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟในบ้าน ท่านควรคิดและตัดสินใจให้ดีว่าท่านสามารถดูแลบ่อปลาคาร์ฟได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ไม่ใช่แค่ชอบ หรืออยากมีเฉยๆ ได้ไปไม่นานก็ปล่อยทิ้งขว้าง ไม่เอาใจใส่ ท่านที่คิดจะทำบ่อปลาคาร์ฟต้องวาดฝันภาพบ่อปลาคาร์ฟในใจแล้ว บางท่านบ้านมีพื้นที่กว้างขวางก็อาจจะได้บ่อใหญ่ เลี้ยงได้หลายตัว ถ้าบ้านพื้นที่น้อยก็เลี้ยงพอสวยงามเหมาะกับพื้นที่ ลองดูวิธีการเลี้ยงแบบคร่าวๆ นะครับ เพราะว่า หากอยากเลี้ยงจริงๆ วิธีการทำบ่อปลาคาร์ฟจึงค่อนข้างน่าสนใจ


  การสร้างบ่อปลาคาร์ฟไม่มีขนาดและรูปทรงที่แน่นอน แต่มีข้อแม้ว่าบ่อกรองควรมีขนาดหนึ่งในสามของบ่อเลี้ยง เพื่อประสิทธิภาพในการกรองที่ดี ความลึกของน้ำที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พคือ 80-150 ซม.(ขึ้นอยู่กับขนาดของ ปลาที่จะเลี้ยง) และขอบบ่อควรสูงกว่าระดับน้ำในบ่อ 20-30 ซม. ถ้าเป็นบ่อแบบขุดลงดินขอบบ่อก็ควรสูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ่อ ก้นบ่อควรเทพื้นให้ลาดเอียง 20-30 องศา จากริมก้นบ่อโดยรอบเข้าหาใจกลางบ่อที่เป็นเป็นตัว U และสะดือบ่อที่อยู่ใจกลางบ่อก็ควรมีขนาดที่ไม่เล็กจนเกินไป และอาจมีได้หลายสะดือ ถ้าบ่อมีขนาดใหญ่มากๆ หรือมีส่วนที่เว้าเยอะ วัสดุในบ่อกรองให้ใช้หินกรองสามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ปั๊มน้ำก็ควรใช้ที่เงียบ และแรงเหมาะสมกับขนาดบ่อ บ่อทรงกลมจะช่วยให้ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ เพื่อให้น้ำในบ่อหมุน เพราะถ้าน้ำหมุนก็จะทำให้ขี้ปลาไปรวมที่ก้นบ่อเร็ว และจะลงไปในสะดือไปที่บ่อกรองได้ง่าย ที่ตั้งของบ่อก็ควรให้มีแดดส่องถึง อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง หรือให้แสงส่องลงบ่อประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

  1. บ่อเลี้ยงแบบบ่อกรองและบ่อเลี้ยงอยู่บนดิน
  บ่อแบบนี้จะสะดวกต่อการจัดการ เพราะน้ำที่มาจาก สะดือบ่อเลี้ยง จะมาที่บ่อกรองโดยตรง ไม่ต้องใช้การปั๊มจากบ่อพัก มาบ่อกรอง และการล้างบ่อกรองก็ง่ายเพราะบ่อกรองอยู่บนดิน เพียงแค่เปิดวาล์วที่ทำไว้กันบ่อกรองต่อกับสะดือบ่อกรองทุกห้อง โดยใช้วิธี ล้างกลับ (Reverse Flow) โดยการให้น้ำไหลจากด้านบนกลับไปที่ด้านล่างจนกว่าน้ำจะใส ประมาณปีละ2-3 ครั้งขึ้นอยู่กลับปริมาณปลาและการให้อาหาร ข้อสำคัญก้นบ่อกรองจะต้องเทลาดเอียงทุกห้อง และมีสะดือบ่อเหมือนบ่อเลี้ยง ให้ตะกอนมารวมกันเพื่อง่ายต่อการกำจัด


  2. บ่อเลี้ยงแบบบ่อกรองและบ่อเลี้ยงอยู่ในดิน
  วิธีสร้างบ่อกรองแบบนี้ไม่สามารถทำวาล์วไว้ที่ก้นบ่อ ได้เหมือนสองวิธีแรกได้ เพราะระดับน้ำของก้นบ่อกรอง อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินปกติ ดังนั้นจึงต้องทำก้นบ่อกรองให้ลาดเอียงไปทางด้านช่องของน้ำล้น เข้า ที่ไม่ได้ใส่วัสดุกรองของแต่ละช่อง และช่องว่างของช่องน้ำล้นเข้าต้องกว้างพอที่จะใส่ปั๊มน้ำลงไปได้ เพราะเมื่อต้องการล้างบ่อกรอง โดยใช้ วิธีการล้างกลับ (Reverse Flow) โดยการให้น้ำไหลจากด้านบนกลับไปที่ด้านล่างจนกว่าน้ำจะใสนั้น จะต้องใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวดึงน้ำออกแทนการเปิดวาล์วแบบสองวิธีแรก

  3. บ่อเลี้ยงแบบบ่อกรองอยู่บนดินและบ่อเลี้ยงขุดลงในดิน
  วิธีสร้างบ่อกรองใช้เหมือนวิธีแรกแต่บ่อพักต้องสร้างลึก ลงไปให้เท่ากับก้นบ่อเลี้ยง แล้วใช้ปั้มน้ำปั้มน้ำจากบ่อพัก มาบ่อกรอง ขนาดของบ่อพัก ไม่จำกัดจะใหญ่หรือเล็กก็ได้ การล้างบ่อกรองก็เหมือนวิธีแรก


  เมื่อท่านเลือกรูปแบบบ่อปลาคาร์ฟได้แล้ว ท่านต้องหาพื้นที่ที่มีแสงแดดไว้ให้ปลาคาร์ฟได้ว่ายน้ำได้อย่างสบายใจ เนื่องจากบ่อปลาคาร์พต้องมีแสงแดดส่องลงในบ่อให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะแสงแดดเป็นแหล่งวิตามิน D ของปลาโดยเฉพาะ สีของปลาจะแดงสดใส บ่อที่มีหลังคาคลุมปลา ไม่โดนแสงแดดสีแดงของปลาจะซีดจางไปเรื่อยๆ แสงแดดทำให้นิเวศวิทยาในบ่อปลาคาร์ฟสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ เมื่อมีน้ำ มีแสงแดด มีปลา เมื่อปลาขับถ่ายของเสียออกมาจุลินทรีย์จะย่อยสลายให้ เป็นปุ๋ยไนเตรท เมื่อมีปุ๋ยไนเตรท มีน้ำและแสงแดด ในบ่อปลาก็จะเกิด พืชน้ำจำพวกสาหร่ายตามผนังบ่อ พื้นบ่อหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ มาใช้ปุ๋ยไนเตรท สาหร่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ่อปลาคาร์ฟ จะใช้แสงแดดในการปรุงอาหารหรือเรียกว่า การสังเคราะห์แสง เมื่อเกิดสาหร่ายหรือตะไคร่น้ำ เหล่านี้ก็จะเกิดแหล่งอาหารธรรมชาติของปลาคาร์ฟอีกแหล่งหนึ่ง นอกเหนือจากอาหารเม็ดที่เราให้กับปลาคาร์ฟ ปลาคาร์ฟจะต้องได้กินตะไคร่น้ำหรือสาหร่าย เพราะ เป็นแหล่งรวมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างที่เราไม่สามารถใส่ลงไปในอาหารเม็ดลอยน้ำได้ โทษของแสงแดดมีเพียงประการเดียว คือ สำหรับบ่อที่ตื้น เช่น ความลึกของบ่อปลา น้อยกว่า 1 เมตร น้ำในบ่อจะร้อน อาจเกิดอันตรายกับปลาได้
Pages:
Actions