Pages:
Actions
  • #1 by Facebook on 18 May 2011
  • [h1]Gunshin >>> ระบบเตือนการบุกรุกสัญญานกันขโมยในบ้านที่หาซื้อง่ายๆ[/h1]

    สัญญานกันขโมยในบ้าน
     ;D ปลอดภัยที่บ้านท่าน

    ไม่ว่าทางจะอยู่แถวไหนท่านก็หาซื้อ Gunshin ระบบเตือนการบุกรุกสัญญานกันขโมยในบ้าน โดยระบบเตือนการบุกรุกสัญญานกันขโมยมีวิธีการทำงานง่ายๆที่ปลอดภัยเช่น 1.ตรวจจับ 2.ขับไล่ 3.ถ่ายภาพ 4.แจ้งเหตุ 5.สังเกตุ Robot หุ่นยนตร์เฝ้าบ้านอัจฉริยะ PIR จับความเคลื่อนไหว Smoke Detector ตรวจจับควันไฟ Gas Detector ตรวจจับแก๊สรั่ว


    หน้าถัดไป
Pages:
Actions