Pages:
Actions
  • #1 by Facebook on 15 May 2011
  • สำหรับคนที่ต้องการซื้อขายบ้านที่พักอาคารอาคารสำนักงานในราคาไม่แพงนั้น สิ่งแรกที่ประชาชนคิดออกกันก็คือ การซื้อบ้านเหล่านี้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ในชื่อย่อของหน่วยงานนี้ว่า ธอส ซึ่งมีทรัพย์สินรอการขายอยู่มากมายหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ


    นอกจากนั้นธนาคาร ธอส นั้นยังได้อัพเดตข้อมูลขอบ้านหรือทรัพย์สินที่รอการขายอันนี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ให้เพื่อนๆสามารถเช็ครายละเอียดของทรัพย์สินต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Pages:
Actions