ทำเลดีดอตคอม

อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธนาคาร CIMB ราคาอย่างไรกันบ้าง น่าตัดสินใจเลือกไหม

vipdee

  • *
  • 819ถ้าคุณอยากกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ลองมองหาสินเชื่อบ้าน โฮมโลน 4U ของ ธนาคาร CIMB สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ดีไหม ลูกค้าทั่วไป 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ลูกค้าโครงการ 95% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง 100% ของมูลค่าการก่อสร้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง (ตามแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง) ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

ราคาซื้อขาย < 10 ล้านบาท 90%-100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินภาระหนี้คงค้าง
ราคาซื้อขาย > 10 ล้านบาท 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินภาระหนี้คงค้าง
หมายเหตุ:
- ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 120% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
* 1) สำหรับหลักทรัพย์ประเภท อาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทุกกรณี
2) สำหรับหลักทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม ราคาซื้อขาย < 10 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ทุกกรณี
3) สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท ราคาซื้อขาย > 10 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

หลักทรัพย์
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
อายุ 21 - 62 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน
6 เดือนขึ้นไป* สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1 ปี** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2 ปีขึ้นไป*** สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

« Last Edit: 01 สิงหาคม 2013, 10:22 by vipdee »