Pages:
Actions
 • #1 by MisterCement on 07 Feb 2013
 • บ้านในกรุงเทพอาจจะยากในเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ แต่บ้านในต่างจังหวัดแล้ว ศาลพระภูมิเจ้าที่
  มีด้วยกันแทบทุกบ้านเลยทีเดียว วิธีการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพามาดู และแถว
  ด้วยการแวะเวียนไปดูราคาของศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยว่า มีเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเท่าไรและเราเหมาะสมกับราคา
  ขนาดไหนกัน เรื่องนี้ไปดูเอาหน้างานไม่ได้เพระาอาจจะโดยหลอกครับ ลองทำความเข้าใจกันไปก่อนเสีย
  เราจะได้รู้วิธีการซื้อการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง


      
  ศาลพระภูมิ
        ตามธรรมเนียมไทย บ้านทุกหลังจะต้องมีศาลพระภูมิ หลังจากทำพิธีปลูกเรือนเสร็จ ก็จะทำพิธียกศาลพระภูมิด้วย ทั้งนี้เพราะถือกันว่า พระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเป็นเทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยผู้เป็นเจ้าของบ้าน จะต้องทำการเซ่นสรวงบูชาด้วยความเคารพ พระภูมิจึงจะให้ความคุ้มครอง แต่หากกระทำในสิ่งตรงกันข้ามคือไม่ให้ความเคารพและเซ่นสรวงบูชา พระภูมิก็อาจจะให้โทษ โดยดลบันดาลให้เกิดทุกข์ภัยได้เช่นกัน

  ก่อนตั้งศาลพระภูมิ
        ก่อนจะตั้งศาลพระภูมิ ต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อน  ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้ตามอำเภอใจ หมอต้องไปดูสถานที่ว่าสะอาดหรือเปล่า  มีอะไรกีดขวางหรือเปล่า ต้องไม่ให้อยู่ใกล้ส้วมหรือห้องน้ำจนเกินไป  และอย่าหันหน้าศาลไปทางส้วมหรือห้องน้ำเด็ดขาด ต้องให้ห่างออกมาจากตัวบ้านพอสมควรจะเป็นการดี  ถ้าบ้านหลายชั้นจะยิ่งตั้งลำบากมาก ในบริเวณสถานที่จำกัดมาก  เคหะตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ ยิ่งจะหาที่ตั้งกันลำบากมากขึ้นเพราะสถานที่แคบเกินไป
  หากเป็นศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่  ต้องตั้งในพื้นดิน  ห้ามขึ้นบนบ้านหรือบนตึกเป็นอันขาด  ศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียว  ศาลเจ้าที่มีเสา 4 ต้น

  การหันหน้าศาลพระภูมิ
  การหันหน้าศาลจะหันได้เพียง  3 ทิศเท่านั้นคือ

      ทิศบูรพา  (ทิศตะวันออก)
      ทิศอุดร     (ทิศเหนือ)
      ทิศอีสาน   (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

  วันกับเดือนที่ห้ามตั้งศาล
       เดือน 1 (เดือนอ้าย)    ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
       เดือน 2 (เดือนยี่)     ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
       เดือน 3        ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
       เดือน 4       ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
       เดือน 5     ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
       เดือน 6     ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
       เดือน 7     ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
       เดือน 8        ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
       เดือน 9        ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
       เดือน 10        ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
       เดือน 11        ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
       เดือน 12        ห้ามตั้งศาล วันจันทร์

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lX6xHaNxQ40[/youtube]


  เรื่องราคาของศาลพระภูมิ

  เป็นเรื่องแปลกที่วงการนี้จะไม่บอกราคาเอาไว้ ทำให้ต้องถามและต่อรองเอง
  โดยส่วนมากไม่นิยมการต่อรองหรือลดราคา ราคาสูงต่ำจึงขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขาย

Pages:
Actions