ทำเลดีดอตคอม

วิธีการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ถูกต้อง และราคาการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ล่าสุด
บ้านในกรุงเทพอาจจะยากในเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ แต่บ้านในต่างจังหวัดแล้ว ศาลพระภูมิเจ้าที่
มีด้วยกันแทบทุกบ้านเลยทีเดียว วิธีการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพามาดู และแถว
ด้วยการแวะเวียนไปดูราคาของศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยว่า มีเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเท่าไรและเราเหมาะสมกับราคา
ขนาดไหนกัน เรื่องนี้ไปดูเอาหน้างานไม่ได้เพระาอาจจะโดยหลอกครับ ลองทำความเข้าใจกันไปก่อนเสีย
เราจะได้รู้วิธีการซื้อการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง


    
ศาลพระภูมิ
      ตามธรรมเนียมไทย บ้านทุกหลังจะต้องมีศาลพระภูมิ หลังจากทำพิธีปลูกเรือนเสร็จ ก็จะทำพิธียกศาลพระภูมิด้วย ทั้งนี้เพราะถือกันว่า พระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเป็นเทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยผู้เป็นเจ้าของบ้าน จะต้องทำการเซ่นสรวงบูชาด้วยความเคารพ พระภูมิจึงจะให้ความคุ้มครอง แต่หากกระทำในสิ่งตรงกันข้ามคือไม่ให้ความเคารพและเซ่นสรวงบูชา พระภูมิก็อาจจะให้โทษ โดยดลบันดาลให้เกิดทุกข์ภัยได้เช่นกัน

ก่อนตั้งศาลพระภูมิ
      ก่อนจะตั้งศาลพระภูมิ ต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อน  ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้ตามอำเภอใจ หมอต้องไปดูสถานที่ว่าสะอาดหรือเปล่า  มีอะไรกีดขวางหรือเปล่า ต้องไม่ให้อยู่ใกล้ส้วมหรือห้องน้ำจนเกินไป  และอย่าหันหน้าศาลไปทางส้วมหรือห้องน้ำเด็ดขาด ต้องให้ห่างออกมาจากตัวบ้านพอสมควรจะเป็นการดี  ถ้าบ้านหลายชั้นจะยิ่งตั้งลำบากมาก ในบริเวณสถานที่จำกัดมาก  เคหะตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ ยิ่งจะหาที่ตั้งกันลำบากมากขึ้นเพราะสถานที่แคบเกินไป
หากเป็นศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่  ต้องตั้งในพื้นดิน  ห้ามขึ้นบนบ้านหรือบนตึกเป็นอันขาด  ศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียว  ศาลเจ้าที่มีเสา 4 ต้น

การหันหน้าศาลพระภูมิ
การหันหน้าศาลจะหันได้เพียง  3 ทิศเท่านั้นคือ

    ทิศบูรพา  (ทิศตะวันออก)
    ทิศอุดร     (ทิศเหนือ)
    ทิศอีสาน   (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันกับเดือนที่ห้ามตั้งศาล
     เดือน 1 (เดือนอ้าย)    ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
     เดือน 2 (เดือนยี่)     ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
     เดือน 3        ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
     เดือน 4       ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
     เดือน 5     ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
     เดือน 6     ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
     เดือน 7     ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
     เดือน 8        ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
     เดือน 9        ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
     เดือน 10        ห้ามตั้งศาล วันพุธและวันศุกร์
     เดือน 11        ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
     เดือน 12        ห้ามตั้งศาล วันจันทร์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lX6xHaNxQ40[/youtube]


เรื่องราคาของศาลพระภูมิ

เป็นเรื่องแปลกที่วงการนี้จะไม่บอกราคาเอาไว้ ทำให้ต้องถามและต่อรองเอง
โดยส่วนมากไม่นิยมการต่อรองหรือลดราคา ราคาสูงต่ำจึงขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขาย


« Last Edit: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 14:29 by MisterCement »