Pages:
Actions
 • #1 by MisterCement on 05 Feb 2013
 • เข้ามาเป็นกำลังใจครับให้กับคนที่ซื้อบ้านไว้ในปี 2012 แล้วต้องมาสร้างใน 2013 ตอนนั้นปัญหาแรงงานมากมายเลยทีเดียว
  อันเนื่องมาจากค่าแรงที่พุ่งขึ้นสูง ทำให้เกิดการย้ายแรงงานจากอีกงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง เป็นส่วนทำให้ภาคของอสังหาขาด
  แรงงานก่อนสร้าง ปัจจุบีนแรงงานก่อสร้างจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งสิ้น


  หลายโครงการพากันเลท
  ตอนนี้จากที่จะต้องรับส่งบ้านในวันเวลาที่กำหนดตอนนี้คงไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว เพราะว่าแรงงานไม่พอเป็นจำนวนมาก
  ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ขึ้นราคาก็เป็นอีกปัจจัยเสริมในการที่จะทำให้บานของเราด้อยคุณภาพไปด้วย ซึ่งต้องว่ากันวันรับมอบบ้าน

  ขอเป็นกำลังใจ
  ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งฝ่ายโครงการบ้านและฝ่ายผู้ซื้อ ให้หาจุดลงตัวของทั้งสองฝ่ายให้ได้ เงินนั้นมีค่าโปรดให้ความสำคัญ
  กับเงินทุกบาท ระยะเวลาเป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้เช่นกัน เสียเวลามากที่เท่าไร เราก็ใช้บ้านได้น้อยเท่านั้น
 • #2 by Karadara on 21 Jul 2015
 • บ้านสวยน่าอยู่มากเลยครับ
Pages:
Actions