Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 11 Apr 2011
  • [h1]แบบบ้านใต้ถุนโล่ง ทั้งแบบชั้นเดียวใต้ถุนโล่งและสองชั้นใต้ถุนโล่ง[/h1]
    แบบบ้านทรงไทยดูเหมือนจะเป็นแบบบ้านที่คนไทยได้รับความนิยม โดยเฉพาะแบบบ้านใต้ถุนโล่ง เหมือนจะเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยเอามากๆ คงเพราะเมื่อก่อนใต้ถุนบ้านของเรานั้นเอาไว้สำหรับเลี้ยงไก่ หรือ ไว้เก็บของต่างๆนานา การยกพื้นขึ้นมาก็ช่วยให้มีพื้นที่ด้านล่างใต้ถุนสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ส่าวนหนึ่งสมัยก่อนคงเพื่อเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมทำใต้ถุนโล่งไว้แทนที่จะใช้วิธีการถมดิน ซึ่งสมัยก่อนคงทำได้ลำบากกว่าจะหาดินมาถมที่ยกระดับปรับพื้นที่ สู้การทำบ้านแบบใต้ถุนโล่งคงไม่ได้เพราะสามารถทำได้เลย สวยและมีประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างมาก วันนี้นำแบบบ้านใต้ถุนโล่งมาเพื่อเป็นไอเดียการสร้างสรรบ้านสไตล์บ้านไทยเก่าๆนะครับจะยกสูงใต้ถุนโล่งแบบชั้นเดียวหรือสองชั้นก็มีหมดครับ
Pages:
Actions