Pages:
Actions
 • #1 by Facebook on 07 Apr 2011
 • [h1]ลายวอลเปเปอร์ติดผนังห้อง : ลายดอกไม้[/h1]

  ดอกไม้อยู่ที่ไหนก็ยังสวย!!!
  ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่นิยมลายวอลเปเปอร์ติดผนังห้องลายดอกไม้กันมากนัก
  แต่ในยุโรปเป็นที่ชื่นชอบกันมากสำหรับลายวอลเปเปอร์ติดผนังห้องลายนี้
  โดยมีการออกแบบมาหลากหลายรูปแบบหลายๆขนาด ความดีของ
  ลายวอลเปเปอร์ติดผนังห้องลายดอกไม้ก็คือ มันทำให้เรารู้สึกสดชื่นอยู่
  ตลอดเวลา เพราะดอกไม้เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติและเป็นสิ่งสวยงามด้วย
  ทำไมต้องติดลายวอลเปเปอร์ติดผนังห้องลายดอกไม้ :
  1.ทำให้รู้สึกถึงความรัก
  2.ดอกไม้มีความหมายเชิงบวก
  3.สิ่งสวยงามทำให้เรามีพลังมากขึ้นPages:
Actions