Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 06 Apr 2011
  • [h1]ตัวอย่างสีทาบ้าน ICI ครบถ้วนที่สุดสำหรับสีทาบ้าน Dulux[/h1]
    ก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบเลยครับว่าสีทาบ้านนอกจากยี่ห้อ TOA นั้นจะมียี่้ห้อสีทาบ้านอะไรที่เทียบเท่าหรือเป็นคู่แข่งกับสีทาบ้านยี่ห้อทีโอเอได้ และ ในที่สุดวันหนึ่งกระผมก็ได้รู้จักกับสีทาบ้านอีกยี่ห้อหนึ่งในชื่อว่า สีทาบ้าน ICI หรือ ความจริงแล้วเราจะเรียกสีอันนี้ว่ายี่ห้อดูลักซ์ หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Dulux นั่นเอง


    ดูลักซ์เป็นสีทาบ้านทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นคู่ขนานกับสีทีโอเอมาช้านาน วันนี้เราขอนำเสนอตัวอย่างสีทาบ้าน ให้ดูตัวอย่างสีนะครับว่าถูกใจกันหรือไม่ อยากจะใช้สียี่ห้อไหนต้องลองค้นหากันดูแล้วครับว่าชอบยี่ห้อไหน ถูกใจยี่ห้อไหน ขอขอบคุณ
Pages:
Actions