Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 31 Mar 2011
  • [h1]แบบหน้าต่างไม้สวยๆ รวบรวมแบบหน้าต่างจากทุกทิศทั่วไทยมาให้คุณ[/h1]
    หลังจากกระผมคิดว่าแบบประตูสวยๆอย่างเดียวน่าจะทำให้บ้านของเราสวยงามแล้วนั้น แต่ไม่ใช่เลยครับ ยังมีแบบหน้าต่างสวยๆที่จะช่วยให้บ้านของเราสวยขึ้นมาอีกหลายขั้น ทั้งนี้เพราะหน้าต่างก็เป็นส่วนของบ้านที่อยู่ภายนอก เป็นส่วนที่โชว์และแสดงต่อบุคคลที่ผ่านไปผ่านมา ดังนั้นแบบหน้าต่างที่สวยจึงช่วยทำให้บ้านดูดีและมีความคลาสสิกยิ่งขึ้น อีกทั้งแบบหน้าต่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือแบบหน้า่ต่างไม้โดยเฉพาะแบบหน้าต่างไม้สักที่ช่วยเพิ่มความหรูและเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านพักอีกหลายเท่าตัว วันนี้กระผมได้ลองยกตัวอย่างแบบหน้าต่างกระจกมาให้ชมกันขำๆ ก่อนนะครับ
    รูปแบบของหน้าต่างไม้ที่เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร หรือช่างผู้ออกแบบบ้านต้องการนำมาติดตั้งให้เข้ากับตัวบ้านนั้น สามารถเรียกดูแคตตาล็อคหรือตัวอย่างประเภทหน้าต่างไม้ได้จากร้านขายหน้าต่าง ไม้ ร้านรับติดตั้งหน้าต่างไม้ ร้านขายหน้าต่างไม้สำเร็จรูป บริษัทจำหน่ายหน้าต่างไม้ ร้านค้าไม้ บริษัทค้าไม้ที่เป็นไม้แปรรูปต่างๆ หรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบ้านเรือนต่างๆ เพราะร้านดังกล่าวนี้มักมีตัวอย่างของหน้าต่างไม้แบบต่างๆ ไว้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าของบ้าน หรือช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือช่างผู้ออกแบบบ้านสามารถดูตัวอย่างได้โดยตรง ซึ่งทางที่ดีแล้วควรดูรูปแบบของผลิตภัณฑ์หน้าต่างไม้โดยตรงก่อนที่จะตัดสิน ใจซื้อ สำหรับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างมักจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกันอยู่แล้วทำให้สร้างความ น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งว่าสินค้าหน้าต่างไม้ที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนรูป แบบไปจากที่ต้องการ เพราะว่าบริษัทเหล่านี้นั้นต่างต้องให้ความสำคัญในเรื่องเครดิตของบริษัท เป็นอันดับหนึ่งเพราะต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ถึงแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบหน้าต่างไม้ในภายหลังนั้นบริษัท เหล่านี้ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบหรือหาสินค้าหน้าต่างไม้อื่นที่เหมาะสมมาทด แทนให้กับเจ้าของผู้ติดต่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งการติดต่อกับบริษัทเหล่านี้อาจทำให้เจ้าของบ้านหมดความกังวลไปส่วนหนึ่ง ด้วย ซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับการติดต่อซื้อขายกับบรัษัทหน้าต่างไม้ที่มีความน่า เชื่อถือ เพราะนอกจากนี้แล้วการจัดส่งหรือการบริการอื่นๆ ก็ยังทำด้วยความเป็นระบบทำให้คู่ค้าที่เป็นเจ้าของบ้านหรือช่างผู้รับเหมา ก่อสร้างได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
Pages:
Actions