Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 04 Oct 2012
  • โครงการบ้านชลบุรีอีกแห่งหนี่งที่น่าสนใจคือหมู่บ้านปิยะวัฒน์ ซึ่งโครงการของปิยะวัฒน์ที่บางแสนมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายรายการไม่ว่าจะเป็นที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ โครงการเลขที่ 99 หมู่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งโครงการตัวนี้อยู่ภายใต้คอนเซฟธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการปิยะวัฒน์เลย รวมถึงโครงการของปิยวัฒน์ที่อื่นๆ ด้วย เช่น ปิยวัฒน์อ่างศิลา ภายใต้แนวคิดที่ว่า เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี เราจึงตั้งใจออกแบบให้ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่สวยงามเปี่ยมด้วย อารมณ์รีสอร์ท สวนสาธารณะ ธารน้ำไหลและสวนหลังบ้านพักผ่อนหลังบ้าน เพื่อให้เหมาะสม กับการพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายผักผ่อนท่ามกลาง บรรยากาศ "Real Resort" ความ พิเศษของที่นี้ การออกแบบโครงการแบบ "Real Resort" สร้างบรรยากาศให้ทุกอารม์รีสอร์ทอย่างแท้จริง ด้วยพรรณไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดที่อยู่คู่ผืนดินนี้มานานเกือบ 100 ปี จากการตอบรับที่อบอุ่น ในโครงการ บ้านปิยวัฒน์ บางแสน เฟส 1 และ เฟส 2 วันนี้เรามีความยินดีให้ท่านพบกับโครงการใหม่ ! เฟส 3 บ้านแบบใหม่สไตล์ "บาหลี" และ  เฟส รีสอร์ท "บ้านไพรพฤกษ์" โครงการ บ้านปิยวัฒน์ บางแสน จังหวัด ชลบุรี
Pages:
Actions