Pages:
Actions
 • #1 by Facebook on 23 Mar 2011
 • ฝ้าทีบาร์ คืออะไร มีลายแบบไหน มาดูกัน
  คืออะไร ลายแบบไหน ตีแผ่เรื่องฝ้าทีบาร์
  หลังจากหมกมุ่นเรื่องฝ้าเพดาน คราวนี้ก็อยากลงลึกเรื่องฝ้าทีบาร์กันบ้าง
  วันมันคือฝ้าแบบไหน แล้วมีตัวอย่างลายแบบไหนกันบ้าง ฝ้าทีบาร์นี่จริงแล้ว
  เราเห็นอยู่ทั่วไปนี่แหละ แต่เราไม่รู้เลยว่าฝ้าทีบาร์มันมีรูปแบบอย่างไร วันนี้
  เราก็จะได้รู้จักฝ้าทีบาร์กันซักทีนะครับ เอ้าเตรียมตัว ลุยยย!!!  ฝ้าแบบที-บาร์ (T-Bar)

      * ฝ้าเพดานชนิดนี้ เป็นฝ้าที่มีโครงเคร่าอลูมิเนียมคว่ำเป็นรูปตัวที่ และเป็นช่องๆ
  เพื่อว่างแผ่นยิปซั่ม ยึดด้วยลวดกับโครงหลังคา แผ่นยิปซั่มที่ใช้ในการปิดช่องจะมีขนาด
  60 x 60 ซ.ม. การติดตั้งฝ้าเพดานประเภทนี้เหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็ก
  เพราะถ้าคุณนำไปใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่อาจเกิดปัญหา การหย่อนตัวของลวดที่ใช้ยึด
  เมื่อเรามองดูฝ้าเพดานแล้วคุณจะเห็นเป็นรูปคลื่นทั่วทั้งแผ่นฝ้าเลยที่เดียว

      * ฝ้าแบบที่-บาร์นี้ ยังไม่เหมาะกับอาคารสูงๆ หรือห้องชุดที่อยู่บนชั้นสูงๆ
  เพราะเหตุว่าลมพัดที่แรงมากๆ อาจจะทำให้ฝ้าหลุดลงมา หรือทำให้ลวดหย่อนตัวเพราะ
  ลมที่พัดเข้ามาใต้ฝ้า และยังทำให้ฝุ่นผงตกลงมาอีกด้วย     * แต่ฝ้าชนิดนี้ก็มีข้อดีอยู่ เหมือนกัน คือ คุณสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
  หรือจะเปิดออกเพื่อดูสายไฟบนเพดานก็สะดวกมาก และยังมีราคาถูกกว่าการติด
  ตั้งฝ้าแบบยิปซั่มฉาบเรียบอีกด้วย

      * และยังมีอีกสิ่งหนึ่ง คือ ฝ้าแบบที-บาร์นี้ ถ้าคุณจะติดตั้งในห้องน้ำ
  หรือห้องครัว คุณควรจะใช้ฝ้าที่-บาร์ แบบกันชื้นนะ เพราะไม่เช่นนั้นมันจะผุได้ง่าย
  หรืออายุการใช้งานจะสั้นมาก
Pages:
Actions