Pages:
Actions
 • #1 by Tamlaydee on 23 Mar 2011
 • แบบบ้านดินสวยๆ บ้านสวนสไตล์ธรรมชาติที่หลายคนใฝ่ฝันหา หลังจากทางทีมงานนำเสนอแบบบ้านมาหลากหลายสไตล์ วันนี้มีอีกแบบบ้านหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเป็นแบบบ้านที่มีกันมานานแล้วก็ได้ แบบบ้านดังกล่าวนี้คือ แบบบ้านดิน บ้านดินเป็นบ้านที่สร้างจากดิน มีวิธีการสร้างที่ค่อนข้างละเีอียดใช้แรงงานบุคคลทำบ้านดินนี้โดยตลอด ใช้วัสดุจากธรรมชาติเกือบทั้งหมดเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง


  ให้ความรู้สึกเย็นสบายทุกครั้งที่เข้าสู่บ้านดิน ทางทีมงานจึงได้รวบรวมรูปภาพแบบบ้านดินสวยๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจทำบ้านดินสักหลัง อย่าลืมนะครับหากแบบบ้านของเราดี ถือว่าเรานั้นมีชัยไปกว่าครึ่ง เชิญชมแบบบ้านดินสวยๆ ได้เลยครับ


 • #2 by MisterCement on 23 Mar 2011
 • อยากเอาเอาแบบบ้านดินที่ประยุกต์แล้ว
  มาโพสบ้างครับ คือหมายถึงแบบบ้านที่
  สามารถสร้างในกรุงเทพได้ แล้วดูไม่
  เหมือนบ้านดินจนเกินไป
Pages:
Actions