Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 22 Mar 2011
  • แบบฝ้าหลุมสวยๆ พร้อมขั้นตอนการติดตั้งฝ้าหลุมแบบทีละขั้นตอน
    ก่อนหน้านี้กระผมไม่เคยเห็นความสำคัญหรือว่าประโยชน์ของฝ้าหลุมเลย กระทั่งได้พบเจอแบบฝ้าหลุมสวยๆ และ พบกับฝ้าหลุมที่ช่วยให้บ้านดูสวยงาม มีคลาส และ เป็นการเล่นระดับให้กับบ้านดูมีมิติมากขึ้น ฝ้าหลุมช่วยให้บ้านมีระดับแม้พื้นจะไม่ได้ยกระดับ เราก็ยกระดับกันบนฝ้านี่แหละครับ ช่วยเปลี่ยนเพดานให้เป็นฝ้าสวยเพดานสวยฝ้าหลุมสวย ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับแบบฝ้าหลุมที่เราใช้ หากเราเลือกแบบไม่สวยแล้วก็เท่านั้น วันนี้ทางทีมงานได้เฟ้นหาแบบฝ้าหลุมสวยๆ พร้อมขั้นตอนการติดตั้งฝ้าหลุมแบบทีละขั้นตอนมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน หวังวาจะชอบกันนะครับ


Pages:
Actions