Pages:
Actions
 • #1 by postok on 07 Sep 2012
 • คนโบราณมักกล่าวกันว่าจะทำการสิ่งใดแล้วต้องดูฤกษ์ดูยามเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เป็นต้น  วันนี้เราได้รวมฤกษ์ดีประจำปี 2555 พร้อม ฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน 2555 และ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2555 ปลายปี เพื่อนๆ คนไหนที่กำลังมีโครงการที่จะจับจองบ้านหลังแรกกันในปี 2555 นี้ มาดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2555 ดีกว่าว่าวันไหนที่ควรจะซื้อกันจะได้มีความสุขและร่ำรวยเงินทองกัน ไปดูกันดีกว่าว่ามีวันไหนกันบ้าง

  วันที่ 12 กันยายน 2555 ตรงกับวันพุธ แรม 11  ค่ำ เดือน 9 ถือฤกษ์ดีเป็น  ราชาฤกษ์  การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะได้รับความเชิดหน้าชูตาในสังคม  ได้รับความมีเกียรติในสังคมที่กล่าวขานยกย่องชื่นชม  มีชื่อเสียงขจรขจายหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศทุกทาง  และจะมีความเจริญ  มีความราบรื่น มีความสุขเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์มงคลทุกอย่าง

  วันที่ 19 กันยายน 2555  ตรงกับวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10   ถือฤกษ์ดีเป็น เทวีฤกษ์ การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะเป็นการเชิดหน้าชูตา ผู้หญิงเจ้าของบ้าน  ที่เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีสน่ห์  ผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำแถวหน้าในสังคม  มีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

  วันที่ 21 กันยายน 2555 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 10 ถือฤกษ์ดีเป็น  ราชาฤกษ์  การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะได้รับความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคมที่กล่าวขานยกย่องชื่นชม  มีชื่อเสียงขจรขจายหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศทุกทาง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น มีความสุขเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์มงคลทุกอย่าง

  วันที่ 28 กันยายน 2555 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 13  ค่ำ  เดือน 10  ถือฤกษ์ดีเป็น เทวีฤกษ์ การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะเป็นการเชิดหน้าชูตา ผู้หญิงเจ้าของบ้าน ที่เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีสน่ห์  ผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำแถวหน้าในสังคม  มีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
                                                  
Pages:
Actions