Pages:
Actions
 • #1 by Facebook on 15 Mar 2011
 • สวยแค่ไหน...รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท ลองมาดูครับ
  ความสามารถของบ้านดินไม่มีใครปฎิเสธแน่นอนว่าล้ำขนาดไหน
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ทที่เอามาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแนงคิด
  ของบ้านดิน ดูแล้วอาจจะไม่ทันสมัยมากมายแต่คุณภาพของรูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท
  ที่นำมาเสนอคุณภาพคับแก้วแน่นอน แบบบ้านดินเหมาะสำหรับการเอาไว้เป็นบ้าน
  สำรองสร้างไว้เล่นๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเพราะรูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ทแบบนี้
  ไม่ได้ลงทุนอะไรสูงเพราะมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้น

  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่ 1  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่2
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่3
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่4
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่5
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่6
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่7
  รูปแบบบ้านดินกึ่งรีสอร์ท แบบที่8

Pages:
Actions