Pages:
Actions
  • #1 by cpchomza on 12 Oct 2015
  • แบบห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดีไซน์ยังไงให้ใช้ได้ตลอดชีวิต ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจสร้างหรือซื้อบ้าน มักเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ยังมีเรี่ยวแรงทำงาน ร่างกายกระชับแข็งแรง จึงอาจมองข้ามสิ่งใกล้ตัวที่อยู่ร่วมกับเราเพียงแค่ปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงตัวตนออกมา นั่นก็คือ “ความแก่” หากยังไม่สิ้นลมหายใจเราทุกคนต้องแก่อย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแก่ตัวไปร่างกายจากที่แข็งแรงค่อยๆทรุดโทรมลงไป จะหยิบจับทำอะไรก็ดูเป็นเรื่องลำบากไปหมด เพราะฉะนั้นการออกแบบบ้านที่ดี ควรออกแบบเผื่อไว้ถึงอนาคต เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่อาศัยไปอีกนาน บางคนอาจหมายถึงตลอดชีวิต

    ห้องน้ำควรออกแบบให้มีความกว้างอย่างน้อย 150 x 200 เซนติเมตร ยิ่งกว้างยิ่งดี สุขภัณฑ์ห้องน้ำ เป็นส่วนสำคัญในการใช้งาน ควรเลือกโถสุขภัณฑ์รุ่นที่มีที่นั่งสูงจากพื้น 43-45 เซนติเมตร ซึ่งจะเป็นระดับที่ลุกนั่งได้สะดวกเมื่อใช้งานร่วมกับราวทรงตัว ทุกๆตำแหน่งที่มีก็อกน้ำ ทั้งอ่างล้างหน้า ฝักบัวอาบน้ำ เลือกใช้ก็อกน้ำแบบก้านยาว ช่วยให้เปิดปิดได้สะดวก

    โดยปกติห้องน้ำมักออกแบบแยกโซนเปียกแห้งไว้เพื่อการดูแลที่ง่าย อีกทั้งยังช่วยให้ปลอดภัยขึ้น แต่โซนเปียกแห้งที่ออกแบบกันนิยมทำพื้นโซนเปียกหรือโซนอาบน้ำ ต่ำกว่าโซนอื่นๆ ตรงจุดนี้เป็นจุดอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรออกแบบพื้นห้องน้ำให้อยู่ระดับเดียวกัน หากเป็นห้องน้ำเดิมที่ทำพื้นไว้อยู่แล้ว ให้ทำการรื้อกระเบื้องพื้นและโถสุขภัณฑ์เดิมออก เทปูนทรายปรับระดับพื้นห้องน้ำและทำการปูกระเบื้องใหม่ โดยกระเบื้องที่นำมาใช้ควรมีค่าความฝืดผิวกระเบื้องตั้งแต่ R10 ขึ้นไป สีของกระเบื้องพื้นควรเลือกสีที่มีความแตกต่างกับผนังและชุดสุขภัณฑ์อย่างชัดเจน

    ลักษณะการใช้งานภายในห้องน้ำ จำเป็นต้องหยิบจับของใช้จำเป็นต่างๆ ควรจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเลือกใช้แสงสีขาวจะได้มุมมองที่ชัดเจนกว่าโทนแสงอื่นๆ ติดตั้งราวจับในตำแหน่งที่ต้องออกแรงเคลื่อนไหวร่างกาย ยืนใช้งาน หรือโซนเปียก เช่น ตำแหน่งข้างโถส้วม , อ่างล้างหน้า , ห้องอาบน้ำ
Pages:
Actions