Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 16 Feb 2011
  • สำหรับบ้านบางหลังหรือพื้นที่บางพื้นที่ นอกเหนือจะต้องการทำรั้วเพื่อบอกขอบเขตพื้นที่ของตนเองแล้ว ยังมีบ้านหรือพื้นที่บางส่วนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลวดหนามหรือรั้วลวดหนามจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ในการแบ่งเขตพื้นที่และช่วยป้องกันอันตรายบางส่วนที่อาจจะเกิดกับพื้นที่ของเรา เพราะลวดหนามนั้นราคาไม่แพง ติดตั้งได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้ความรู้ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วสะดวก ไม่ต้องอาศัยทีมงานหรือช่างผู้ชำนาญการแต่อย่างใด ดังนั้นก่อนที่เราจะหาช่างหรือติดตั้งรั้วลวดหนามด้วยตนเองนั้น เราควรจะต้องรู้ราคาของลวดหนามเสียก่อน เพื่อที่เมื่อเราไปซื้อจะได้ทราบขอบเขตของราคาและซื้อลวดหนามได้ในราคาที่เหมาะสมอย่างที่สุดนั่้นเองครับ


    วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรั้วลวดหนามหรือติดลวดหนามแบบเดี่ยวนั้น ถ้าลองคำวณจำนวนวัสดุที่ใช้ ความยาวรั้ว 160 เมตร ลวดหนาม 6 เส้น รวมยาว 960 เมตร ถ้าม้วนละ 50 เมตร ก็ใช้ 19.2 ม้วน(ตีว่า 20 ม้วน) รั้วห่างกันต้นละ 1.5 เมตร ต้องใช้ประมาณ 107 ต้น แต่เสาตรงมุมกับประตูทางเข้าควรใช้เสาใหญ่ป็นพิเศษเพื่อความทนทาน


    ดังนั้นเสาเล็กน่าจะ  100 ต้น กับเสาใหญ่ 6 ต้น(ในกรณีพื้นที่เป็น 4 เหลี่ยม) ลองสอบถามราคาวัสดุดูก่อน ค่าแรงทำ 5 คน ไม่เกิน 2 วันน่าจะเสร็จ ค่าแรง 200 บ./คน/วัน ประมาณ 2,000
Pages:
Actions