Pages:
Actions
  • #1 by goldza on 11 May 2012
  • ถ้าคุณต้องการจ้างแรงงานก่อสร้าง อาจเพียงคนเดียว สองคน หรือทั้งทีมที่มีเป็นสิบคน ซึ่งแล้วแต่งานที่คุณมี หรือ เจ้านายอยากให้ทำ ไม่ว่าของหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน อาจเป็นงานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แต่มีปัญหาว่า ไม่รู้ราคาค่าแรงงานก่อสร้างเลยซักนิดเดียว กลัวจะว่าจ้างมาแล้วแรงงานเขาจะโก่งราคา ครั้นจะจ้างแรงงานชาวต่างด้าวก็กลัวเข้ามาก่ออาชญากรรม กลัวไม่มีฝีมือ เป็นแรงงานเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน วันนี้เรามีกูรูมาช่วยแนะแนวราคากลางที่สมควรจะจ้างกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณไปจ้างบริษัท ห้างร้านไหนมาทำให้กับคุณ ซึ่งค่าแรงจะมากขึ้นตามที่ที่คุณไปจัดจ้างด้วย

    คุณทราบหรือไม่ว่า พวกช่างฝีมือก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง หรือช่างงานระบบเหล่านี้ล้วน มีเครือข่ายทางสังคมที่ติดต่อกันอย่างเหนียวแน่นหนึบ รู้จักกันไปทั่วทั้งกรุงเทพฯ หากที่ไหนมีงานดี ค่าแรงแพง มีโอทีให้ทำตลอด ก็จะโทรตามกันมาทำงานที่นั้นๆ เป็นทีม เป็นสิบ เป็นร้อยคนก็เคยเห็นมาแล้ว และไซต์งานหรือบริษัทก่อสร้าง งานระบบไหนที่กดค่าแรงจนเกินไป ให้ค่าแรงถูก ไม่มีโอทีให้ทำ มีกฏระเบียบที่เข็มงวดจนเกินไป ช่างก่อสร้างเหล่านั้นก็จะบอกต่อกันไปปากต่อปาก จากแผนกเดียวกัน ไปถึงแผนกอื่น จากไซต์งานนี้ข้ามไปยังอีกไซต์งานหนึ่ง จากฝั่งธนฯ ข้ามมาสุขุมวิท จนทั่วทั้งกรุงเทพฯภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน จนทำให้หลายบริษัทฯ ต้องขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่มีฝีมืออย่างหนัก

    แต่ถ้าเราต้องการจ้างเอง เพื่อสร้างบ้าน ผู้รับเหมาดีดี ฝีมือดี  โดยมาก ไม่เหมาแรง รับเหมาทั้งหลังเลย เพราะเหมาแรงมันยุ่งยาก อีกทั้งช่างที่อยู่กับผู้รับเหมาที่เหมาทั้งหมดจะค่าแรงสูงและมีงานตลอด ผู้รับเหมาที่เหมาแรง ไม่เรียกผู้รับเหมา เรียกคนงานกินค่าแรงรายวัน โดยมาก ทำงานปูน งานไม้ งานเหล็ก พวกนี้ ค่าแรงจะอยู่ที่ 200-350 บาท ต่อวัน ถ้าไม่มีช่างอยู่คุมงานและแน่นอนครับ โดยมาก ถ้าเหมาแรงอย่างเดียว ผู้รับเหมาจะไม่คุ้ม เขาจึงไปรับคนงานรับจ้างรายวันมาทำแทน

    แต่ถ้าคุณต้องการจ่ายค่าแรงอย่างเดียว คุณคสรคิดว่า คุณมีเวลาที่จะจัดซื้อของให้ช่างได้ทันตามกำหนดงานที่ช่างต้องทำงานหรือไม่ สามารถคำนวณจำนวนของที่จะซื้อได้ด้วยตัวคุณเอง เลือกวัสดุ อุปกรณ์ สเปค ได้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องมีการรอเปรียบเทียบทั้งเรื่องราคา สี ความสวยงาม และ คุณภาพ อีก เพราะความล่าช้าในการตัดสินใจของคุณจะมีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง หากของที่ซื้อมามีปัญหาในการติดตั้ง หรือเสียหาย ต้องเป็นคุณที่วิ่งกลับไปเปลี่ยนของหรือซื้อใหม่อีกครั้ง นั่นหมายถึงเวลาที่คุณต้องเสียไปกับมัน นะครับ
Pages:
Actions