Pages:
Actions
 • #1 by cpchomza on 17 Sep 2015
 • บ้านชั้นเดียวมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรอยากดูแบบบ้านชั้นเดียว เป็นปัญหาของผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างบ้านที่จะต้องมองหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัว เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และงบประมาณ ที่จะต้องพบเจอคือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกแบบบ้านในลักษณะใดที่จะเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจนั้นเอง ดังนั้นบทความนี้จึงจะได้นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของแบบบ้านแต่ละประเภทโดยเริ่มต้นจากแบบบ้านชั้นเดียวนะครับ จากการรวบรวมข้อมูลที่ทำการศึกษาทั้งจากในและต่างประเทศมีข้อสรุปดังนี้

  จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียว

  ความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีหลายวัยโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ แบบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ ต้องมีผู้สูงอายุอาศัยรวมอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปในห้องต่างๆนั้นทำได้ง่าย โดยฌพาะการที่ต้องมีการใช้ รถเข็น ซึ่งแบบบ้านชั้นเดียวสามารถตอบสนองได้อย่างดี

  สะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้น เป็นการยากลำบากสำหรับบ้านสองชั้นที่ส่วนมากจะออกแบบห้องนอนไว้ด้านบนและ ห้องครัวไว้ด้านล่าง ซึ่งจำเป็นต้องขึ้น ลงบันไดตลอดทั้งวันซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านชั้นเดียวซึ่งมี ความสะดวกมากกว่า

  ง่ายต่อการดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาด แบบบ้านชั้นเดียวมีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่ ง่ายกว่าแบบบ้านสองชั้น โดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่อาจจะค่อนข้างมีอายุ ซึ่งไม่ต้องกังวลกับการซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องใช้บันไดเพื่อปีนขึ้นไปยังชั้น สองของบ้าน โดยเฉพาะการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือการทำความสะอาดภายนอกบ้าน

  แบบบ้านชั้นเดียว ห้องทุกห้องถูกนำมาจัดเรียงในระนาบเดียวกันทั้งหมด ทำให้เกิดพื้นที่กล่างระหว่างห้องรับแขกและห้องนอน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว เกิดความใกล้ชิดผูกพันธ์ในครอบครัว

  แบบบ้านชั้นเดียวง่ายต่อการต่อเติมพื้นที่ในภายหลัง ในกรณีที่ครอบครัวมีการขยายตัวและจำเป็นต้อง ต่อเติมบ้านให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั้น แบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมในการต่อเติมในภายหลังเนื่องจากมีโครงสร้าง เดิมที่ไม่ซับซ้อนเหมือนบ้านสองชั้นทำให้การออกแบบต่อเติมและก่อสร้างทำได้ ง่ายกว่า

  จุดด้อยของแบบบ้านชั้นเดียว

  แบบบ้านชั้นเดียวต้องใช้พื้นที่ดินมากกว่าแบบบ้านสองชั้นในจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน เนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่แนวราบ ดังนั้นแน่นอนว่า การใช้พื้นที่ของแบบบ้านชั้นเดียวจะต้องใช้พื้นที่ปลูกสร้างมากกว่าแบบบ้านสองชั้นที่ปลูกสร้างแนวตั้ง อย่างแน่นอน ดังนั้นท่านที่ต้องการปลูกสร้างแบบบ้านชั้นเดียวต้องคำนึงถึงความพอเพียงของที่ดิน และต้องมีการเผื่อระยะร่นไว้ด้วย

  แบบบ้านชั้นเดียวอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณก่อสร้างมากกว่าแบบบ้านสองชั้น แน่นอนว่าจากการที่แบบบ้านชั้นเดียวเป็นการก่อสร้างในแนวราบดังนั้นในจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน จะต้องใช้จำนวนเสามากกว่าแบบบ้านสองชั้น และหากท่านต้องปลูกสร้างบ้านโดยการตอกเสาเข็มแล้วงบประมาณก่อสร้างก็จะสูงขึ้นอีกมาก รวมถึงจำนวนวัสดุที่ใช้มุงหลังคาที่ใช้มากกว่าบ้านสองชั้นในพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน

  แบบบ้านชั้นเดียวเกิดปัญหาความร้อนภายในห้องได้มากกวา่ แบบบ้านชั้นเดียวส่วนของเพดานจะติดกับหลังคาโดยตรงซึ่งจะเกิดความร้อนสะสมใต้หลังคาและแผ่ความร้อนลงมายังห้องต่างๆได้ง่าย กว่าแบบบ้านสองชั้นซึ่งมีพื้นห้องชั้นบนคอยกระจายความร้อน ดังนั้นการหลีกเลียงความร้อนใต้หลังคาของบ้านชั้นเดียวจำเป็นต้องมีการใช้ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน หรือการเปิดช่องหลังคาเพื่อระบายความร้อนออกจากใต้หลังคา

  แบบบ้านชั้นเดียวเสียงกับภัยน้ำท่วมและความชื้น เนื่องจากการปลูกสร้างของแบบบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นห้องไม่สูงห่างมากจากพื้นดิน ดังนั้นปัญหาความชื่้นของผิวดินสามารถสร้างปัญหาให้กับโครงสร้างของตัวบ้านได้ โดยเฉพาะบ้านที่ผิวดินติดกับพื้นห้อง ปัญหาดังกล่าวเช่น ราที่ขึ้นตามผนังห้องที่เกิดจากการดูดซับความชื่นจากผิวดินขึ้นมา นอกจากนั้นยังมีปัญหาของปลวก รวมทั้งการปลูกบ้านชั้นเดียวไม่สามาถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ การแก้ปัญหาดังกล่าว อาจจะทำได้โดยการสร้างแบบบ้านชั้นเเดียวในลักษณะยกพื้นให้สูงห่างจากพื้นดิน 1-1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาดังกล่าวได้
Pages:
Actions