Pages:
Actions
 • #1 by cpchomza on 02 May 2012
 • ถ้าคุณต้องการหาซื้อเหล็กกล่อง ขอเชิญแวะไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างเลยครับ ที่นั่นมีเหล้กกล่องหลายขนาดให้คุณเลือก แถมยังมีราคาไม่แพงอีกด้วย เหล็กกล่องถือเป็นเหล็กรูปพรรณประเภทหนึ่ง ซึ่งเราเอาไว้ใช้ในงานก่อสร้าง นั่งร้าน เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ คือ เหล็กแป๊บ จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กกล่องมี 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บโปร่ง และ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า เหล็กแป๊บแบน เหล็กประเภทนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่นที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์

  ราคาเหล็กกล่อง หลากหลายขนาด ราคาเหล็กกล่องวันนี้
  เหล็กกล่อง 6" X 4" 4.5 มม. (มอก.) 3,470.00 ฿
  เหล็กกล่อง 8" X 4" 6.0 มม. (มอก.) 5,200.00 ฿
  เหล็กกล่อง 5" X 3" 3.2 มม. (มอก.)1,680.00 ฿
  เหล็กกล่อง 4" X 4" 3.2 มม. (มอก.) 1,960.00 ฿
  เหล็กกล่อง 4" X 2" 3.2 มม. (มอก.) 1,380.00 ฿
  เหล็กกล่อง 3" X 3" 3.2 มม. (มอก.) 1,285.00 ฿
  เหล็กกล่อง 2" X 2" 3.2 มม. (มอก.) 925.00 ฿
  เหล็กกล่อง 2" X 2" 2.3 มม. (มอก.) 667.00 ฿
  เหล็กกล่อง 1-1/4" X 1-1/4" 2.3 มม. (มอก.) 396.00 ฿
  เหล็กกล่อง 1-1/2" X 1-1/2" 2.3 มม. (มอก.) 510.00 ฿
  เหล็กกล่อง 1" X 1" 2.3 มม. (มอก.) 310.00 ฿
Pages:
Actions