Pages:
Actions
 • #1 by poohbaza on 24 Apr 2012
 • ถ้าคุณอยากได้อิฐบล็อกประสานเอามาทำบ่อปลา เอามาทำสวน ใช้ตกแต่งบ้าน เอามาก่อกำแพง หรือเอามาประยุกต์ใช้กับบ้าน ตามแต่ใจต้องการ วันนี้เรามีราคาอิฐบล็อกประสานมาฝากจ้า ถ้าคุณรู้ราคาบล็อกประสาน จะได้เตรียมงบประมาณไปซื้อได้ถูก ไม่ว่าจะเป็นอิฐบแบบไหน เช็คราคาที่นี่ ราคาซึ้อขายอิฐบล็อคประสาน ราคามาตรฐาน ณ โรงงานผลิต ตกราคาก้อนละประมาณ 10-13 บาท ส่วนราคาที่จะแพงมากขึ้นก็ คือ ระยะทางการขนส่งจากโรงงานถึงสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น ฝ่ายผู้ซื้อจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ อีกทั้งเรามีวิธีคำนวณการใช้อิฐบล็อกประสานมาฝากอีกด้วย

  บล็อกประสานคือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป

  บล็อกประสานแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
  1. บล็อกตรงหรือทรงสี่เหลี่ยมใช้สำหรับก่อสร้างอาคารขนาดเต็มก้อน 12.5x25x10 ซ.ม. ( 1 ตรม.ใช้อิฐ 40 ก้อน )
  2. บล็อกโค้งใช้สำหรับก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 12.5 x 25 x 10 ซ.ม. วิธีคิด ถ้าเราต้องการบ่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ม. จะต้องใชอิฐกี่ก้อนก็ให้ใช้สูตร (2 x 3.14) x 4 = 25.12 ก้อนหรือประมาณ 25 ก้อน (ความสูง ชั้นละ 10 ซม.)

  วัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับทำบล็อกประสาน
  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม หรือ มวลรวมละเอียดของบล็อกประสานควรมีขนาดเล็กกว่า 4 มม. ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย และเถ้าลอย(Fly ash)จากโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยมวลรวมละเอียดที่ใช้ควรมีลักษณะตามมาตรฐานการแบ่งชั้นคุณภาพดินและมวลรวม สำหรับงานก่อสร้างทางหลวง (ASTM D3282 Standard Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes) คือมีฝุ่นดินไม่เกินร้อยละ 35 โดยน้ำหนัก หรือทดสอบเบื้องต้นโดยนำดินใส่ขวดครึ่งหนึ่ง เติมน้ำแล้วเขย่าให้เข้ากัน เมื่อหยุดเขย่า สังเกตส่วนที่ตกตะกอนทันทีแล้วขีดเส้นไว้ รอจนตกตะกอนทั้งหมดจนน้ำใส แล้ววัดตะกอนฝุ่นไม่ควรเกินร้อยละ 15 โดยปริมาตร ถ้าวัตถุดิบมีมวลหยาบผสมอยู่มากสามารถใช้เครื่องบดร่อนจะทำให้ผิวบล็อกเรียบขึ้น

  ปูนซีเมนต์สำหรับงานบล็อกประสาน คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ปูนโครงสร้าง) จะให้ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแกร่ง ทนการกัดกร่อนของน้ำได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะต่ำกว่าทำให้ต้องใช้ปริมาณปูนมากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่วนผสมของบล็อกประสาน ที่เหมาะสมควร ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1 : 6 ถึง  1 : 7 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็นหลัก

  คุณสมบัติพิเศษของอิฐบล็อกประสาน
  อิฐบล็อกประสาน มีคุณสมบัติเด่นๆ น่าสนใจคือ ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และค่าแรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบเสา วงกบ ไม้แบบ และการฉาบปูน ทำเป็นชิ้นส่วนได้...แยกสร้างเป็นส่วนๆ ได้ เช่น บันได คาน พื้น เสา กำแพง เป็นต้น สามารถสร้างแบบชั่วคราวและถาวรได้ บล็อกมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานได้ ใช้เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ สี เป็นส่วนประกอบน้อยกว่า ทำให้ประหยัดมากขึ้น (ประหยัดปูนซีเมนต์ได้ 30-50%) มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องทาสี ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้
Pages:
Actions