Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 13 Apr 2012
  • เคยได้ยินมานานแล้วครับกับ บสก. หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ที่เคยได้ยินเนี่ย ก็เพราะว่า ตอนเวลาตึกหรือบ้านถูกยึดก็จะมีบริษัท บสก. หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด นี่แหละครับเข้ามาเป็นผู้ครอบครองอะไรมากมายฟังแล้วก็มึนหัว อย่าง บสก. เนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเข้ามือถือครองทรัพย์สินใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ๆ หรือ ทรัพย์สินในระดับหลายร้อยล้านอะไรแบบนั้นเสียส่วนใหญ่ เท่าที่เคยได้ยิน แต่หลังๆมานี่คือเช็คแล้วว่า บสก. หรือ ทรัพย์สินของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มีทรัพย์สินประกาศขายในลักษณะทั่วไป หรือ บ้านนู่นี่นั่นเยอะเหมือนกันนะครับ ลองดูได้จากหน้าเว็บของเขาได้เลยครับ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของทาง บสก. ที่นี่เลยครับ อ่านรายละเอียดทรัพย์สินรอการขายของที่นี่ได้ที่ http://www.bam.co.th


    นโยบายและวิสัยทัศน์ของ บสก. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
    วิสัยทัศน์ บสก.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล พันธกิจ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เสริมสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการในทุกมิติเพื่อรองรับการแปรรูป บสก. มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้ และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น บสก. มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการ เงินทุกแห่ง ให้สมกับเป็นองค์กร มืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศ


Pages:
Actions