Pages:
Actions
 • #1 by atsarauphu on 23 Jul 2015

 • ติวสอบนายสิบตำรวจ  ประจำปี 2558  วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า
  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบนักเรียนตำรวจ สายปราบปราม สายจราจร และสายธุรการ
  โดยจะติวเข้มทุกวิชาที่สอบ !!!  เจาะลึกทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ถูกต้องที่สุด
      - คอร์สติวสดที่สถาบันรับจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง เท่านั้น....รีบสมัครด่วน
      - ส่วนคอร์สติวออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ รับไม่จำกัดจำนวน....รีบสมัครด่วน
  ----------------------------------------------------------------------
  รายละเอียด 2,000 ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร
      1.สาย ป. (อายุ 18 - 27 ปี) จำนวน 1,000 คน                       
      2.สายจราจร (จร.) (อายุ 18 - 27 ปี)  จำนวน  500 คน                           
      3.สายธุรการ (ธร.) (อายุ 18-35 ปี) จำนวน 500 คน

  ----------------------------------------------------------------------
  กำหนดการติววันแรก วันที่ 25 กรกฎาคม 2558  -  จนถึงสอบ (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)

  :  สมัครติวได้ที่  : 
            - สถาบันติวเนติออนไลน์  ซ.รามคำแหง 41  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น.
            - สมัครผ่านเว็บไซต์ www.tuinationline.com   ได้ทุกวัน

  :  วัน-เวลาที่ติว  :   
            - ติวทุกวันเสาร์ + อาทิตย์  เวลา 10.00 -  17.00 น.

  ติดต่อสอบถาม :
            - สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 41 โทร. 02-3197293 , 085-5529560
            - Email : tuinationline@outlook.com     Line ID : tuinationline


  : สมัครติวสอบนายสิบตำรวจ :
            คลิกที่นี่
     http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=81
  ----------------------------------------------------------------------
  ขอบเขตวิชาที่ติว :   ข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ ติวทุกวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน คือ
  - วิชาความสามารถทั่วไป
  - วิชาภาษาไทย
  - วิชาภาษาอังกฤษ
  - วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  - วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม


  สิทธิพิเศษ    - ฟรีเอกสารประกอบการติว
                  - ดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บได้ตลอดจนถึงวันสอบ

  ----------------------------------------------------------------------
  ค่าสมัครติวสอบนายสิบตำรวจ
  กรณีที่ 1. ติวสดที่สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 41 
      + ติวสด   6,900 บาท (เอกสารแจกฟรี + ดูทบทวนย้อนหลังได้ + แถมติวสรุปก่อนสอบแล้ว)
      + ติวสด รับรองผล  10,000 บาท (เอกสารแจกฟรี + ดูทบทวนย้อนหลังได้ + แถมติวสรุปก่อนสอบแล้ว+ติวฟรีได้อีก 2 ครั้ง)


  กรณีที่ 2. ติวออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทาง ค่าสมัครติว  7,900 บาท 
      (เอกสารมีให้โหลดปริ้นเองฟรี + ดูทบทวนย้อนหลังได้ + แถมติวสรุปก่อนสอบแล้ว)

  ----------------------------------------------------------------------
  สามารถเลือกติวได้ 2 ช่องทางดังนี้

  1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 41) (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี
  2. ติวออนไลน์สดทั้งภาพและเสียงผ่านระบบเว็บไซต์ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้เลยตามวันเวลาที่เรากำหนด  (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว) และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบไม่มีอาการกระตุกได้แล้ว

  ** ท่านสามารถเลือกว่าจะใช้บริการช่องทางใดบ้าง ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ**


  ----------------------------------------------------------------------
  สอนโดยคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการติวเข้าบรรจุรับราชการโดยเฉพาะ  สถาบันจะเน้นติวเพื่อปูพื้นฐาน และเจาะลึกเนื้อหาสำคัญ เฉพาะที่ออกข้อสอบจริง ติวกับเรามีความรู้ ได้เทคนิค พร้อมเข้าสอบแน่นอน

  พ.ต.ท.หญิงภัทราภรณ์  จูฬะปิตะ   รับผิดชอบติวภาษาไทย
  การศึกษา   
  - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.) สาขาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ร.ต.วรพล ตั้งจักรวรานนท์    รับผิดชอบติวภาษาอังกฤษ
  การศึกษา 
  - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 3.16)
  - ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, สถาบันภาษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.44)
   - ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภา และกำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประสบการณ์ทำงาน  : ปัจจุบันรับราชการที่ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ


  อ.เสฐียรพงษ์  แก้ววิมล    รับผิดชอบติวความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
  การศึกษา 
  - ปริญญาตรี ม. รามคำแหง (บริหารธุรกิจบัณฑิต)   และ (รัฐศาสตร์บัณฑิต)
  - ปริญญาโท ม. รังสิต (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
  ประสบการณ์ทำงาน  : ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  และเรายังมีทีมงานติวเตอร์ ทีมงานวิชาการอีกหลายท่าน ที่จะดูแลคุณตลอดทั้งคอร์ส

  ----------------------------------------------------------------------
  VDO ตัวอย่างการติวของสถาบันติวเนติออนไลน์....เพียงบางส่วนเท่านั้น..!!!!
  [youtube]3pXeaTT9bOo[/youtube]
  [youtube]GTqcDwYIgtk[/youtube]
  [youtube]LQF9HvyYPTg[/youtube]

  Link video
  https://www.youtube.com/watch?v=3pXeaTT9bOo
  https://www.youtube.com/watch?v=GTqcDwYIgtk
  https://www.youtube.com/watch?v=LQF9HvyYPTg
  ----------------------------------------------------------------------

  อยู่ต่างจังหวัดไกลแค่ไหนก็ติวออนไลน์สดทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์กับเราได้ เสมือนมานั่งติวสดที่สถาบันฯ  : สมัครติวสอบนายสิบตำรวจ :
            คลิกที่นี่
     http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=81
 • #2 by atsarauphu on 24 Jul 2015
 • ด่วน: สมัครติวสอบนายสิบตำรวจ :
            คลิกที่นี่
     http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=81
Pages:
Actions