Pages:
Actions
  • #1 by Keyboard on 12 Jun 2015
  • โรงแรม ยู แอนด์ ไอ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทรแผนที่ราคา
    ที่อยู่  75 ซอยศิริธร ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
    โทรศัพท์ 0-5321-7887
    เวลาทำการ ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00
    แผนที่ รอการอัพเดตแผนที่
Pages:
Actions