Pages:
Actions
  • #1 by poohbaza on 28 Mar 2012
  • หากคุณต้องการซื้อทรัพย์สินรอการขาย ตอนนี้มีให้เลือกซื้อได้จากหลายแห่ง ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำสองแห่งด้วยกันคือ ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว และ ทรัพย์สินรอการขาย บสก. ซึ่งบางท่านอาจอยากได้ ทรัพย์สินรอการขาย บสก. มากกว่า เพราะ ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ จะสู้ทรัพย์สินรอการขาย บสก. นั่นเอง เหตุผลต่างๆ นานา ที่อยากได้ของ บสก. เพราะ บสก. มีทรัพย์สินรอการขายประเภท “บ้านพร้อมอยู่ ที่ดินพร้อมใช้” มากมาย ให้เลือกสรร และบางคนเคยไปงานบ้านและคอนโดเห็นโปรโมชั่นของ บสก. เยอะแยะจนอยากจะติดตาม


    บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) มีทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในรูปแบบของโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ ให้เป็นบ้านคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมอยู่ พร้อมใช้ พร้อมรับประกัน คุณภาพเป็นเวลา 1 ปี โดยจำหน่ายในราคาพิเศษ

    บสก.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เสริมสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการในทุกมิติเพื่อรองรับการแปรรูป บสก. มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้ และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

    บสก. มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการ เงินทุกแห่ง ให้สมกับเป็นองค์กร มืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศ การพัฒนาโครงการบ้าน บสก. นอกจากจะทำให้ทรัพย์สินรอการขายมีสภาพที่ดี เพิ่มศักยภาพในการขายและมีมูลค่าเพิ่มแล้ว บสก. ยังเข้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในโครงการ และจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องด้วย
Pages:
Actions