Pages:
Actions
  • #1 by MisterCement on 10 May 2015
  • เป็นปัญหาโลกแตกตอนนี้สำหรับหมู่บ้านเรา ขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกัน ตอนนี้หมู่บ้านสร้างมาทั้งหมด 6 ปีแล้ว นิติบุคคลหมู่บ้านถูกจัดตั้งเข้ามาดูแลแบบเต็มตัว จำนวนบ้านตอนนี้อยู่ที่ 400 หลัง ถือว่ามีจำนวนเยอะมากเลยทีเดียว แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการไม่ยอมจ่ายค่ารายเดือนนิติบุคคลหมู่บ้านเกิดขึ้น ทวงยังไงก็ไม่ยอมจ่าย เพราะเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่บ้าน เลยไปทวงที่บ้านไม่ได้ เพราะไม่อยู่เลย จะเข้ามาตอนเย็นๆค่ำๆ บางวันเท่านั้น

    แบบนี้เราจะทำยังไงดี จะแก้ปัญหานี้ได้
Pages:
Actions