Pages:
Actions
  • #1 by goldza on 02 Feb 2012
  • หากคุณต้องการใช้ไม้อัดมาต่อเติมบ้าน หรือมาทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีหลากหลายราคา หากมีราคาแพงนั้นจะเป็นแผ่นไม้อัดแบบเกล็ดเรียงชั้น ข้อดีที่โดดเด่นที่ทำให้มีราคาไม้อัดแพง ได้แก่ การมีค่าความแข็งแรงคงทนสูงมากกว่าแผ่นไม้อัดที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปถึงสองเท่า สามารถทนทานได้ทุกสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง การใช้ทำผนังบ้านแบบหล่อคอนกรีต การทำป้ายสัญญาณจราจร ตู้ขนส่งสินค้า ฯลฯ  โดยแผ่นไม้อัดเกล็ดเรียงชั้นสามารถใช้เป็นโครงสร้างพื้น หลังคา พื้นผนัง ชิ้นส่วนบันได ขอบคิ้วไม้ หิ้ง หรือชั้นวางของ การนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการขนส่ง การทำเป็นผนังด้านในของรถไฟ รถบรรทุก และตู้ขนส่ง เครื่องเรือน ด้วยข้อดีที่มีมากมายเหล่านี้จึงมีผู้สนใจเลือกใช้แผ่นไม้อัดแบบเกล็ดเรียงชั้นกันอย่างแพร่หลาย หากคุณต้องการเลือกใช้แผ่นไม้อัดดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลและราคาไม้อัดแต่ละประเภทได้ที่ตัวแทนขายไม้อัดที่มีอยู่ตามแหล่งซื้อขายไม้อัดทั่วไปในท้องตลาด


    แผ่นไม้อัด ราคาแผ่นไม้อัด ราคาไม้อัด เช็คราคาไม้อัด แผ่นไม้อัด ออนไลน์ตลอด 24 ชม.

    ไม้อัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาไม้แผ่นบางหรือวีเนียร์ (Veneer) โดยการตัดท่อนซุงให้มีความยาวตามที่่ต้องการ แล้วกลึงปอกท่อนซุงหรือผ่า ให้ได้แผ่นไม้เป็นแผ่นบางๆ หลายแผ่นมาอัดเข้าด้วยกัน โดยใช้กาวเป็นวัสดุยึดตรึง แผ่นไม้ที่นำมาอัดเข้าด้วยกันจะต้องวาง ในลักษณะที่แนวเสี้ยนขวางตั้งฉากซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในด้านความแข็งแรง ทั้งยังช่วยลดการขยายและหดตัวในแนวระนาบของแผ่นไม้ให้เหลือน้อยที่สุด จำนวนชั้นของแผ่นไม้จะต้องเป็นจำนวนคี่เสมอไป เพื่อให้เกิดความสมดุลและแนวเสี้ยนไปในทางเดียวกัน

    ซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป นำไปผ่านการอัดด้วยความร้อน (Hot Press) เพื่อทำให้ไม้อัดเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจากกระบวนการนี้จะทำให้แผ่นไม้อัดมีความหนาแน่นสูง กระบวนการผลิตไม้อัดที่ผ่านการอัดด้วยความร้อนและแรงดันนั้น นอกจากจะทำให้ความหนาแน่นของเนื้อไม้สูงกว่าไม้จริง (Solid) เป็นอย่างมากแล้ว ลวดลายบนผิวหน้าที่เป็นแผ่นใหญ่และต่อเนื่องของ Veneer ยังให้ความสวยงามอีกด้วย

Pages:
Actions