Pages:
Actions
 • #1 by Tamlaydee on 24 Jan 2011
 • [h1]การตอกเสาเข็ม กับ การคิดงานและราคา[/h1]
  สำหรับงานตอกเสาเข็มนั้น เพิ่งจะมาทราบเหมือนกันครับ ว่าการคิดเงิน คิดราคา นั้นขั้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง มิใช่ว่าตัวเสาเข็มขนาดเท่ากัน แล้วจะมีราคาในการตอกเสาเข็มเท่าๆ กันทุกครั้ง ในการตอกเสาเข็มมีองค์ประกอบคร่าวๆอย่างอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นสถานที่ก่อสร้าง ความยากง่ายในการดำเนินการ ฤดูกาลที่เราทำการตอกเสาเข็มก็ยังเกี่ยว ทั้งหมดทำให้ปัจจัยเรื่องราคาในการตอกเสาเข็มนั้นต่างกันออกไป ทั้งหมดนี้อยากจะให้ท่านทราบว่า การสร้างบ้านแต่ละหลังนั้นมันมีขั้นตอนที่ละเอียด ส่วนใครที่อยากรู้ว่า เราสร้างบ้าน ต้อง ตอกเสาเข็ม ต้องเสียเงินเท่าไหร่ เขาคิดราคากันอย่างไร วันนี้ จะมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ
  ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการคิดงานตอกเสาเข็ม
  1.ชนิดของเสาเข็ม เช่น
      1.1 เสาเข็มเจาะ
      1.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา
      1.3 เสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
      1.4 เสาเข็มไม้
  2. มิติ ของเสาเข็ม (ขนาด + ความยาว)
  3. จำนวน เสาเข็ม
  4. สถานที่ก่อสร้าง เอื้ออำนวย ต่อการจัดเก็บอุปกรณ์หรือไม่ หากไม่เอื้อ จะต้องนำค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาคิดด้วย
  5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการรับน้ำหนักของ เสาเข็ม (ถ้ามี)
  6. ค่าแรง ตอกเสาเข็ม พิจารณาจาก
      6.1 ขนาด + ความยาว ของ เสาเข็ม
      6.2 อุปกรณ์ในการ ตอกเสาเข็ม รวมถึง ค่าขนย้ายอุปกรณ์
      6.3 ลักษณะการ ตอกเสาเข็ม ว่า เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว
Pages:
Actions