Pages:
Actions
  • #1 by goldza on 26 Jan 2012

  • หน้าต่างไม้ที่เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร หรือช่างผู้ออกแบบบ้านต้องการนำมาติดตั้งให้เข้ากับตัวบ้านนั้น สามารถเรียกดูแคตตาล็อคหรือตัวอย่างประเภทหน้าต่างไม้ได้จากร้านขายหน้าต่างไม้ ร้านรับติดตั้งหน้าต่างไม้ ร้านขายหน้าต่างไม้สำเร็จรูป บริษัทจำหน่ายหน้าต่างไม้ ร้านค้าไม้ บริษัทค้าไม้ที่เป็นไม้แปรรูปต่างๆ หรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบ้านเรือนต่างๆ เพราะร้านดังกล่าวนี้มักมีตัวอย่างของหน้าต่างไม้แบบต่างๆ ไว้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าของบ้าน หรือช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือช่างผู้ออกแบบบ้านสามารถดูตัวอย่างได้โดยตรง ซึ่งทางที่ดีแล้วควรดูรูปแบบของผลิตภัณฑ์หน้าต่างไม้โดยตรงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ วันนี้เรามีราคาหน้าต่างไม้ เช็คราคาหน้าต่างไม้วันนี้ เช็คราคาหน้าต่างบ้านแบบออนไลน์ที่นี่


    หน้าต่างไม้สัก ขนาด 50x100 หรือ 110 ราคา  310 บาท

    หน้าต่างไม้สัก ขนาด 60x100 หรือ 110 ราคา  330 บาท

     หน้าต่างไม้สักเกรด B คัดเกรด ขนาด 60x100 ราคา 450 บาท

    หน้าต่างไม้สัก เรือนเก่า ขนาด 60x100 ราคา 950 บาท
Pages:
Actions