Pages:
Actions
 • #1 by Facebook on 19 Jan 2011
 • [h1]แบบรั้วหน้าบ้าน "ราคาสวยๆแบบงามๆมีอีกมากมาย"[/h1]


  แบบรั้วหน้าบ้านราคาจะสูงหรือต่ำมีตัวแปรให้พิจารณากัน 2 อย่างคือ ความยาวของรั้วหน้าบ้าน
  กับวัสดุทีใช้สร้างรั้วหน้าบ้าน แล้วแบบรั้วหน้าบ้านแบบไหนกันที่ราคาสูงที่สุด คำตอบก็คือ
  รั่วเหล็กที่เป็นอลูมิเนียมยังไงหละครับ แต่การออกแบบรั้วหน้าบ้านนั้นส่วนมากแล้วจะเป็น
  การผสมกัน อย่างเช่นอาจจะใช้อลูมิเนียมทำรั่วส่วนบนแต่ส่วนล่างทำหล่อขึ้นมาด้วยปูน
  ทั้งนี้แบบรั้วหน้าบ้านทำเพื่อประหยัดงบประมาณและหลอกตาคนที่มาพบเห็นนะครับ

  ส่วนแบบรั้วหน้าบ้านที่เป็นไม้นั้นแทบไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้
  แล้วก็ลายของแบบรั้วหน้าบ้านที่ทำด้วยไม้ เกรดของไม้อาจมีผลต่ออายุการใช้งานพวกนี้
  แต่ต้องทำใจนะครับว่าแบบรั้วหน้าบ้านที่ทำด้วยไม้อายุการใช้งานจะไม่สูง และมีอัตราการ
  เสียหายเยอะ แต่เรื่องความสวยงามแบบรั้วหน้าบ้านที่ทำด้วยไม้นั้นไม่แพ้วัสดุอื่ๆนแน่นอน

  ตัวอย่างแบบรั้วหน้าบ้าน "ราคาสวยๆแบบงามๆมีอีกมากมาย"

  แบบรั้วหน้าบ้าน
Pages:
Actions