Pages:
Actions
  • #1 by poohbaza on 19 Jan 2012
  • ทุกวันนี้น้อยนักที่เราจะได้เห็นบ้านทรงไทยอีสานใน กทม. แต่ถ้าไปตามต่างจังหวัด แถบอีสานล่ะก็คงได้เห็นชัวร์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะสร้างบ้านไทยอีสานอยู่กันในกทม.นี้ เหตุผลแรกเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความเป็นไทย มีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างและน่าทึ่งเป็นอย่างมาก การปลูกอาจจะใช้ไม้เก่าหรือไม้ใหม่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว ซึ่งราคาไม่แตกต่างกันมาก และทุกวันนี้บ้านทรงไทยอีสานยังมีการประยุกต์ให้น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย วันนี้เรามีแบบบ้านไทยอีสานมาให้เพื่อนเลือกชมกันจ้า

Pages:
Actions