Pages:
Actions
  • #1 by Keyboard on 27 Oct 2014
  • โรงแรม สุขสมบูรณ์ 1 บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา  เบอร์โทรแผนที่ค่าห้อง
      ที่อยู่ 40 เพชรคีรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
      โทรศัพท์    074311049,074312428,074440821-2
      สินค้าและบริการ อาคาร 2 ชั้น 28 ห้องนอน ห้องคู่ 380 เตียง แอร์-TV , ห้องคู่ 300 เตียง พัดลม, ห้องเตียงเดี่ยว ไม่มีTV
      แผนที่ รอการอัพเดตแผนที่
Pages:
Actions